Uitbrengen van paarden in de wedstrijdsport

Door de afgelopen jaren heen hebben wij al met meerdere paarden successen behaald in de wedstrijdsport. In 2013 schreef Marcel Heuker de titel Nederlands kampioenschap Youngriders op zijn naam. In 2014 schreef Marcel Heuker het kampioenschap Ereklasse voor de concourswagen op zijn naam. Hij behaalde onder andere met meerdere paarden de finale van de rubriek jonge friese paarden met tuigaanleg op de centrale keuring.

Dressuur & Tuigsport

Wij kunnen uw paard in diverse disciplines in de wedstrijdsport uitbrengen. Zo kunnen wij onder anderen uw paard uitbrengen in de rubriek jonge friese paarden met dressuur en/of tuigaanleg, de aangespannen dressuur, dressuur of in de tuigsport.

De sportprestaties van uw paarden worden steeds belangrijker, denk aan het sport- en prestatiepredikaat. Onder andere doormiddel van het sportpredikaat kan uw paard definitief kroon worden. Tevens worden de sportprestaties voor de hengstenkeuze steeds belangrijker. De jury kijkt tegenwoordig steeds meer naar de sportprestaties van uw lijn wanneer u met een hengst deelneemt aan de hengstenkeuring.

Sportpredikaat

Het sportpredicaat kan worden verkregen als merries, ruinen en hengsten goede resultaten behalen in de competitiesport. Het sportpredicaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de “Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie” (KNHS). De bij het KNHS geregistreerde standen zijn bepalend voor het in aanmerking komen van het sportpredicaat. De minimumeisen voor het behalen van het sportpredicaat.
  • Dressuur: Z1 + 5
  • Tuigen: categorie Ereklasse en/of open klasse, in één seizoen zes keer geplaatst als prijswinnaar op wedstrijden van het KNHS die voor puntenregistratie in aanmerking komen.
  • Mennen (dressuur): Z + 10
  • Mennen (samengesteld): klasse 3 + 10. Men dient zowel bij het KFPS als het KNHS vooraf aan te geven met welk(e) Fries(e) paard(en) men wil gaan deelnemen. Het paard dient ten minste 10 winstpunten in de klasse 3 te hebben behaald vanaf het moment waarop het paard daartoe bij het KFPS en de KNHS is aangemeld.
De bovengenoemde eisen zijn van toepassing voor in Nederland behaalden sportprestaties. Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen gesteld worden, ter beoordeling van de KFPS-inspectie.

Uw paard laten uitbrengen in de wedstrijdsport?

Wilt u meer informatie over het uitbrengen van uw paard in de wedstrijdsport? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met ons.